(فیلم) حمله سنگین فرهاد مجیدی به حمید استیلی در برنامه زنده تلویزیونی

  سه شنبه، 16 مهر 1398
(فیلم) حمله سنگین فرهاد مجیدی به حمید استیلی در برنامه زنده تلویزیونی
ساعد نیوز: فرهاد مجیدی در برنامه فوتبال برتر، انتقاد تندی به رفتارهای حمید استیلی کرد.


دیدگاه ها