سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

(فیلم) حرکات حرفه‌ای با موتور و دوچرخه در عصر جدید

  سه شنبه، 04 تیر 1398
 
 
ساعد نیوز: پسران گروه نمایشی سامان قنبری و میلاد ناصری که با دوچرخه و موتور سیکلت برای بار دوم به صحنه «عصر جدید» آمدند، با بهترین اجرای خود را در مرحله دوم «عصرجدید»، توانستند چهار رأی مثبت داوران را بدست آورند.
  آخرین تصاویر