(فیلم) حرکت مترو تهران با در باز!

  دوشنبه، 25 شهریور 1398
(فیلم) حرکت مترو تهران با در باز!
ساعد نیوز: در مسیر خط ۴ مترو تهران، یکی از واگن‌های قطار این خط، در حد فاصل ایستگاه ابن سینا تا پیروزی با در خراب و باز تردد می‌کرد.

دیدگاه ها