(فیلم) هشدارهای جدید سازمان بهداشت جهانی درباره کرونا 

  چهارشنبه، 13 مرداد 1400
(فیلم) هشدارهای جدید سازمان بهداشت جهانی درباره کرونا 
ساعد نیوز: سازمان بهداشت جهانی، درباره اهمیت استفاده از ماسک حتی پس از تزریق واکسن کرونا، هشدار داده است.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/