ساعدنیوز
ساعدنیوز

۱۰۰ هزار دز واکسن اسپوتنیک وی وارد کشور شد

  پنجشنبه، 20 خرداد 1400   کد خبر 154328
۱۰۰ هزار دز واکسن اسپوتنیک وی وارد کشور شد
ساعد نیوز: نهمین محموله واکسن روسی کرونا به حجم ۱۰۰ هزار دز وارد کشور شد.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/