هزینه های تحصیل و زندگی در کشور انگلستان

  سه شنبه، 16 آبان 1396   کد خبر 462
هزینه های تحصیل و زندگی در کشور انگلستان
ساعد نیوز: هزینه های زندگی در هر یک از شهرهای کشور انگلستان، دوره های زبان و هزینه رشته های دانشگاهی این کشور به چه صورتی است؟

هزینه های ادامه تحصیل در انگلستان به طور کلی برای دانشجویان خارجی از 2000 تا 24000 پوند در سال بسته به موسسه آموزشی یا دانشگاه, سطح دوره تحصیلی و نوع رشته متفاوت است. معمولا هزینه های تحصیلی در مراکز آموزش عالی بیشتر است. هزینه های زندگی در شهرستان ها بطور متوسط 800 پوند و در لندن 1000 پوند محاسبه شده است

هزینه های تحصیلی در انگلستان برای ادامه تحصیل در انگلستان برای دانشجویان خارجی از 2000 تا 18000 پوند در سال بسته به موسسه آموزشی یا دانشگاه, سطح دوره تحصیلی و نوع رشته متفاوت اس. معمولا هزینه های تحصیلی در مراکز آموزش عالی بیشتر است.

هزینه زندگی و تحصیل در شهر لندن کشور انگلستان

شهر لندن، نسبت به سایر شهرهای کشور انگلستان، شهر گرانتری است.
اگر هزینه های زندگی را به 4 قسمت، هزینه اقامت (Accommodation)، غذا (Food)، حمل و نقل (Transportation) و پول تو جیبی برای کارهای روز مره (Pocket money) تقسیم نماییم طبق قانون UKBA باید این هزینه ها را 1265 پوند استرلینگ در ماه حساب کرد. اما در واقعیت میزان هزینه های زندگی در لندن به زندگی در کجای لندن ارتباط خیلی مستقیمی دارد. قسمت های گران لندن هزینه های شما را ممکن است تا 1600 پوند استرلینگ در ماه افزایش دهد. اما زندگی در محله های ارزان تر و همچنین صرفه جویی اقتصادی می تواند این هزینه ها را تا 800 پوند در ماه کاهش دهد.

هزینه زندگی در شهرهای بزرگ انگلستان

برای زندگی در شهرهای Bath ، Bristol ، Oxford ،  Cambridge ، Manchester ، Birmingham ، Sheffield ، York ، Liverpool و Newcastle طبق قانون UKBA شما 1020 پوند در ماه برای هزینه های زندگی نیاز دارید. اما با توجه به شهر محل اقامت، این هزینه ها می تواند تا 1300 پوند در ماه افزایش و یا تا 700 پوند در ماه کاهش داشته باشد.

هزینه زندگی و تحصیل در شهرهای نسبتا کوچک انگلستان

هزینه های زندگی در این شهرها طبق پیشنهاد UKBA 1020 پوند در ماه می باشد اما باتوجه به شهر انتخابی این هزینه ها می تواند بین 1100 پوند تا 600 پوند شود.

  هزینه دوره های مختلف زبان انگلیسی 

General Englishاز 2.000 پوند تا 10.000 پوند درسال
Academic IELTSاز 1.000 پوند تا 12.000پوند بسته به طول دوره و موسسه آموزشی
General IELTSاز 1.000 پوند تا 7.000 پوند بسته به طول دوره و موسسه آموزشی
IELTS Intensive Courseاز 1.000 پوند تا 12.000پوند بسته به طول دوره و موسسه آموزشی
University Foundation Courseاز 5.000 پوند تا 15000 پوند در سال

 

هزینه های تحصیل در رشته های دانشگاهی انگلستان

دوره های کارشناسی –گروه هنر
Undergraduate – Art

£14,000 – £12,000  پوند در سال
دوره های کارشناسی – گروه علوم
Undergraduate – Science
£15,000 – £14,000 پوند در سال

دوره های کارشناسی ارشد –گروه هنر
Postgraduate – Art

£15,000 – £12,000 پوند در سال
دوره های کارشناسی ارشد – گروه علوم
Postgraduate – Science
£15,000 – £12,000 پوند در سال

 

هزینه های زندگی در کشور انگلستان به شرح زیر می باشد:

هزینهخارج از لندنداخل لندن
شهریه۸۴۲۵ پوند۸۴۲۵ پوند
کتاب ها ،نشریات و غیره۴۶۴ پوند۶۱۰ پوند
سفر۳۹۱ پوند۶۳۱ پوند
اجاره۴۹۸۹ پوند۶۳۴۰ پوند
بلیط مترو-۲.۵۰ پوند
تاکسی تا یک کیلومتر-۲.۳۰ پوند
اینترنت ماهانه-۲۲.۶۱ پوند
محصولات غذایی۱۹۵۴ پوند۱۹۵۶ پوند
کالاها خانگی۳۶۳ پوند۳۹۶ پوند
بیمه۴۲ پوند۶۵ پوند
وسایل شخصی۱۹۱۷ پوند۲۲۲۹ پوند
سفر1۷۰۵ پوند۱۵۳۸ پوند
یک وعده خوراک در رستوران ارزان انگلستان-۱۴ پوند و ۹۹ سنت
مک دونالد-۵ پوند
اوقات فراغت۱۱۹۰ پوند۹۹۷ پوند

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/