سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آرتا پیشگامان آیریک آگهی های استخدامی خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

حضور دوباره پسر میترا استاد در دادگاه نجفی

  دوشنبه، 31 تیر 1398   کد خبر 40206
ساعد نیوز: سومین جلسه دادگاه محمدعلی نجفی در حالی آغازخواهد شد که پسر میترا استاد وارد دادگاه شد.
حضور دوباره پسر میترا استاد در دادگاه نجفی

به گزارش سایت خبری اسعد نیو زبه نقل از ایسنا، سومین جلسه دادگاه محمدعلی نجفی در حالی آغازخواهد شد که پسر میترا استاد وارد دادگاه شد.

پسر میترا استاد به همراه دایی اش وارد دادگاه شد.

  دیدگاه ها
  پربحث های هفته
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله در مصاحبه دکتری