حضور دوباره پسر میترا استاد در دادگاه نجفی

  دوشنبه، 31 تیر 1398   کد خبر 40206
ساعد نیوز: سومین جلسه دادگاه محمدعلی نجفی در حالی آغازخواهد شد که پسر میترا استاد وارد دادگاه شد.
حضور دوباره پسر میترا استاد در دادگاه نجفی

به گزارش سایت خبری اسعد نیو زبه نقل از ایسنا، سومین جلسه دادگاه محمدعلی نجفی در حالی آغازخواهد شد که پسر میترا استاد وارد دادگاه شد.

پسر میترا استاد به همراه دایی اش وارد دادگاه شد.

  دیدگاه ها
  آخرین تصاویر
چگونه مقاله isi چاپ کنیم؟