ساعدنیوز
ساعدنیوز

(فیلم) حضور سرزده رئیس جمهور در وزارت نفت

  چهارشنبه، 05 آبان 1400
(فیلم) حضور سرزده رئیس جمهور در وزارت نفت
ساعد نیوز: رئیس جمهور در بازدید سرزده از وزارت نفت گفت: در برخی جایگاه ها با کارت سوخت و در برخی بدون کارت سوخت عرضه می شود.دشمن به دنبال ایجاد فتنه است، بصیرت و هوشمندی مردم در این بحران زمینه خوبی برای جلوگیری از این حوادث احتمالی است.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/