سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

یارانه چه افرادی واریز نشد؟

  یکشنبه، 28 مهر 1398
ساعد نیوز:میرزایی، سخنگوی اجرایی تبصره ۱۴: تاکنون اعتراض ۹ درصد از جمعیت حذف‌شدگان یارانه ثبت شده است.
  آخرین تصاویر
چگونه مقاله isi چاپ کنیم؟