این عکس نماد غرور ملی در فضای مجازی شد!

  پنجشنبه، 08 خرداد 1399
این عکس نماد غرور ملی در فضای مجازی شد!
ساعد نیوز : این عکس ها از دریانورد شرکت ملی نفتکش ایران و از پرسنل کشتی نفتکش Fortune که پس از پهلوگیری این کشتی در بندر ال پالیتو و در مراسم استقبال، پرچم مقدس کشورمان را بوسیده و به آن ادای احترام می کند. در فضای مجازی و رسانه ای از این تصویر به عنوان نماد غرور ملی یاد می شود.
تصویر

1 دیدگاه