این طوری می‌خواهیم کرونا را شکست دهیم؟

  سه شنبه، 12 فروردین 1399
این طوری می‌خواهیم کرونا را شکست دهیم؟
ساعد نیوز : البته این فقط بخش قلیلی از مردم هستند که نسبت به قرنطینه بی‌توجه‌اند. درصد زیادی از مردم در خانه نشستند و برخلاف برخی گزارش‌های اغراق‌آمیز صداوسیما، مردم همکاری خوبی داشتند. این تصویر را از این جهت اینجا به اشتراک گذاشتیم که در خودش نوعی شوخی (توام با بی‌احتیاطی) همراه داشت.

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ثریا، نوعی پوچی که این تصویر را تفسیربرانگیز می کند، انگار برای ساکنان این عکس، حتی مرگ هم «مساله» نیست. تصویر مربوط به یکی از ورودی های کرج است.

تصویر

دیدگاه ها
تخفیف ویژه عید فطر جهت ترجمه و چاپ مقاله ISI معتبر