(فیلم)  جابجایی زیردریایی ۳۲۰۰ تنی در بندرعباس توسط نیروی دریایی ارتش

  چهارشنبه، 18 تیر 1399
(فیلم)  جابجایی زیردریایی ۳۲۰۰ تنی در بندرعباس توسط نیروی دریایی ارتش
ساعد نیوز: فیلمی از جابجایی زیردریایی کلاس kilo نیروی دریایی ارتش ایران در بندر عباس را ببینید. این زیردریایی حدود ۳۲۰۰ تن وزن دارد.

دیدگاه ها