(فیلم) جداسازی موفقیت آمیز خواهران دوقلو با جمجمه متصل به هم

  جمعه، 24 مرداد 1399
(فیلم) جداسازی موفقیت آمیز خواهران دوقلو با جمجمه متصل به هم
ساعد نیوز: خواهران دوقلوی آفریقایی که از ناحیه سر به یکدیگر چسبیده بودند در ایتالیا از هم جدا شدند.

دیدگاه ها