فیلم جن گیر متجاوز زیر مشت و لگد

  شنبه، 26 مهر 1399
فیلم جن گیر متجاوز زیر مشت و لگد
فرد جن گیر پس از فریب دختر 14 ساله طی سه ماه بارها به او تجاوز کرده بود. او به دختر گفته بود که برای درمانش باید رابطه ای صمیمی برقرار کند تا منجر به درمان شود. این دختر پس از مدتی دچار عفونت دستگاه تناسلی شده و پس از مراجعه به پزشک مشخص می شود که بارها مورد تجاوز قرار گرفته است.

دیدگاه ها