ژاپنی‌ها برای خواب ایرانی‌ها هم نقشه کشیدند!

  دوشنبه، 29 مهر 1398
ژاپنی‌ها برای خواب ایرانی‌ها هم نقشه کشیدند!
ساعد نیوز : انتشار آمار میزان خوابیدن، کار کردن، تفریح و کارهای خیریه ایرانی‌ها و همچنین رتبه اول سیگار در جذب سرمایه‌گذاری خارجی طی ۵ ماه گذشته، سوژه طنز شهرونگ شد.

دیدگاه ها