(فیلم) جنگ تخم‌مرغی در فروشگاه‌های تل آویو به خاطر کرونا!

  شنبه، 16 فروردین 1399
(فیلم) جنگ تخم‌مرغی در فروشگاه‌های تل آویو به خاطر کرونا!
ساعد نیوز: وضع بحرانی ایتالیا و اسپانیا در پی شیوع کرونا، همچنین ناتوانی رژیم صهیونیستی در واردات تخم‌مرغ و ده برابر شدن قیمت آن، بحران و جنگ تخم‌مرغی را در فروشگاه‌های سرزمین های اشغالی بوجود آورده است.

دیدگاه ها