سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

جنجال دوباره چسب هِل، این داستان: احترام با کوبیده و تاب‌بازی

  پنجشنبه، 28 شهریور 1398
جنجال دوباره چسب هِل، این داستان: احترام با کوبیده و تاب‌بازی جنجال دوباره چسب هِل، این داستان: احترام با کوبیده و تاب‌بازی
ساعد نیوز: به تازگی یک شرکت صنعتیِ تولید چسب در یک ابتکار عملِ خاص، اقدام به فراهم کردن امکانات رفاهی برای کارمندان خود کرده است که در ادامه مشاهده می‌کنید.
تصویر
تصویر
  آخرین تصاویر