جنجال دوباره چسب هِل، این داستان: احترام با کوبیده و تاب‌بازی

  پنجشنبه، 28 شهریور 1398
جنجال دوباره چسب هِل، این داستان: احترام با کوبیده و تاب‌بازی
ساعد نیوز: به تازگی یک شرکت صنعتیِ تولید چسب در یک ابتکار عملِ خاص، اقدام به فراهم کردن امکانات رفاهی برای کارمندان خود کرده است که در ادامه مشاهده می‌کنید.
تصویر
تصویر

دیدگاه ها