جزئیات نحوه ارزشیابی پایان نامه دانش ‏آموختگان خارج از کشور

  یکشنبه، 18 مهر 1400   کد خبر 171229
جزئیات نحوه ارزشیابی پایان نامه دانش ‏آموختگان خارج از کشور
ساعد نیوز: نحوه پذیرش پایان نامه و یا ‏مقاله به عنوان جایگزین پایان نامه، جهت ارزشیابی مدارک دانش ‏آموختگان خارج از کشور گروه علوم پزشکی از ابتدای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ اعلام شد.

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از مهر، به دنبال مصوبات شورای عالی ارزشیابی در زمینه نحوه پذیرش پایان نامه و یا ‏مقاله به جایگزینی پایان نامه، جهت ارزشیابی مدارک دانش ‏آموختگان خارج از کشور در مقاطع دکترای عمومی (پزشکی، ‏دندانپزشکی و داروسازی) یا کارشناسی ارشد ‏داروسازی شفاف سازی صورت گرفت.

بر اساس مصوبات شورایعالی ارزشیابی مدارک تحصیلی در وزارت بهداشت، مدارک دانش آموختگان خارج از کشور صرفاً اگر بر اساس پایان نامه های تک نفره باشد، قابل بررسی در کمیسیون های ارزشیابی رشته مربوطه است.

در صورت ارائه مقاله ISI و یا Pubmed توسط متقاضی، به عنوان نفر اول یا نویسنده مسئول، با نظر کمیسیون ارزشیابی مربوطه، مقاله می تواند جایگزین پایان نامه شود.

پایان نامه های اجرا شده توسط دو و بیش از دو نفر، قابل ارزشیابی در کمیسیون های مربوطه نیستند. در خصوص این پایان نامه ها، در صورتیکه متقاضی/متقاضیان، هر کدام یک مقاله ISI و یا Pubmed غیرمنتج از پایان نامه، بصورت جداگانه، به عنوان نویسنده مسئول و یا نفر اول ارائه کنند، قابلیت بررسی در کمیسیون ارزشیابی را خواهد داشت.

از ابتدای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰، مقالات چاپ یا پذیرش شده در مجلات Emerging ISI مورد قبول نبوده و قابلیت بررسی در کمیسیون ارزشیابی را ندارد.

بررسی مقاله به جایگزینی پایان نامه در کمیسیون ارزشیابی، به معنای پذیرش قطعی آن نبوده و با توجه به کیفیت مقاله، کمیسیون ارزشیابی درخصوص پذیرش یا عدم پذیرش آن اعلام نظر خواهد کرد.


دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/