سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آرتا پیشگامان آیریک آگهی های استخدامی خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی

  شنبه، 19 خرداد 1397   کد خبر 7933
ساعد نیوز: در ادامه آیین نامه و دستورالعمل نحوه تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی تشریح شده است.
قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی

قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 1353/4/30 مجلس شورای ملی به شرح زیر می باشد:

دانلود قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی

 

  دیدگاه ها
  پربحث های هفته
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله در مصاحبه دکتری