کاریکاتور/ ببينيد قیمت تخم‌مرغ در بازار چه كرده!

  پنجشنبه، 27 شهریور 1399
کاریکاتور/ ببينيد قیمت تخم‌مرغ در بازار چه كرده!
ساعد نیوز : افزایش ناگهانی و عجیب قیمت تخم‌مرغ در بازار که تا شانه ای ۳۸ هزار تومان نیز رسیده و باعث تغییر در روند صادرات شده، سوژه کارتونی از محمدرضا سقفی در شهرونگ شد.
تصویر

دیدگاه ها