کدام دانشگاه ها فقط برای رتبه های برتر کنکور خوابگاه ارائه می کنند؟

  سه شنبه، 26 شهریور 1398   زمان مطالعه 1 دقیقه
کدام دانشگاه ها فقط برای رتبه های برتر کنکور خوابگاه ارائه می کنند؟
ساعد نیوز: لیست دانشگاه هایی که برای ارائه خوابگاه رتبه های کنکور را ملاک قرار داده اند.

دانشگاه هایی که برای ارائه خوابگاه رتبه های کنکور را ملاک قرار داده اند

ردیف

نام مرکز

شرایط

۱

دانشگاه بوعلی سینا همدان

اولویت واگذاری خوابگاه بر اساس رتبه های برتر هر رشته

۲

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

خوابگاه های دولتی با رعایت اولویت برترهای کنکور و نیازسنجی از خانواده های نیازمند

۳

دانشگاه تفرش

خوابگاهی در سال اول بر اساس نمره قبولی کنکور و در سه سال بعد با توجه به معدل و اولویت های اعلام شده

۴

دانشگاه خلیج فارس بوشهر

تخصیص خوابگاه بر اساس مقدورات دانشگاه و بر اساس اولویت بندی

۵

دانشگاه شیراز

به کلیه دانشجویان روزانه دارای رتبه زیر ۱۰۰۰خوابگاه با تراکم کمتر و شرایط بهتر واگذار می شود

۶

دانشگاه صنعتی ارومیه

اسکان دانشجویان برای ۶۰ درصد از متقاضیان واجد شرایط با اولویت رتبه در کنکور سراسری

۷

دانشگاه صنعتی اصفهان

اسکان دانشجویان برای ۶۰ درصد از متقاضیان واجد شرایط با اولویت رتبه در کنکور سراسری

۸

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

تخصیص خوابگاه به دانشجویان بر حسب اولویت رتبه های ورودی

۹

دانشگاه صنعتی شیراز

اولویت واگذاری خوابگاه با رتبه های برتر است

۱۰

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشجویان روزانه کارشناسی با رتبه های زیر ۱۰۰۰ از اولویت واگذاری خوابگاه برخوردارند

۱۱

دانشگاه قم

واگذاری خوابگاه دولتی به رتبه های برتر کنکور سراسری (بدون سهمیه زیر ۱۰۰۰ و رتبه های زیر (۲۰۰) بدون سهمیه به صورت رایگان در طول دوره مجاز تحصیلی

۱۲

دانشگاه گیلان

به پذیرفته شدگان غیر بومی دوره روزانه پس از تعیین امتیازات کسب شده و رتبه بندی خوابگاه واگذار می شود

۱۳

دانشگاه مازندران

به رتبه های برتر با اولویت سرای دانشگاهی واگذار می شود

۱۴

دانشگاه هرمزگان (بندرعباس)

اولویت اسکان در خوابگاه های دانشگاه بر اساس رتبه کشوری پذیرفته شدگان است


دیدگاه ها