خالکوبی فارسی روی دست آنجلینا جولی 

  شنبه، 20 مهر 1398
خالکوبی فارسی روی دست آنجلینا جولی 
ساعد نیوز: نوشته فارسی روی دست آنجلینا جولی بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی داشته است.

در یکی از تصاویر منتشر شده از او خالکوبی فارسی روی آرنج او تا حدودی واضح دیده می شود که متن آن بدین شرح است:

"ماورای باورهای ما ماورای بودن و نبودن های ما، آنجا دشتی است فراتر از همه تصورات راست و چپ، تو را آنجا خواهم دید"

در شبکه های اجتماعی برخی این جمله را منصوب به مولانا می دانند اما بسیاری نیز آن را منصوب به اوشو ذکر کرده اند.

کاربران شبکه های اجتماعی معتقدند که این بازیگر با درک معنی این جمله آن را بر روی بازوی خود تتو کرده است.

عده ای از کاربران نیز عنوان کردند درحالیکه آنجلینا جولی بر روی دست خود به زبان فارسی تتو می کند، جوانان ایرانی تتوی انگلیسی را با کلاس تر می دانند.

تصویر
تصویر

1 دیدگاه