سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

(عکس) خانه‌هایی که برای لجبازی با همسایه‌ها ساخته شدند!

  پنجشنبه، 21 شهریور 1398
(عکس) خانه‌هایی که برای لجبازی با همسایه‌ها ساخته شدند! (عکس) خانه‌هایی که برای لجبازی با همسایه‌ها ساخته شدند!
ساعد نیوز: خانه کینه عبارت است از خانه‌ای که برای عصبانی کردن همسایه و یا مالک بخشی از خانه انجام می‌شود.

خانه هایی که برای ایجاد مانع در برابر نور ساخته می شوند، یا در جایی ساخته می شوند که همسایه ها را برای رسیدن به خانه هایشان دچار دردسر شوند و یا جلوی یک منظره زیبا را بگیرند و نمادی از درافتادن علنی و چالش آشکار برای افراد مرتبط در ماجرا به شمار می روند و اغلب شکل های عجیب و غریبی دارند.

تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
  آخرین تصاویر
چگونه مقاله isi چاپ کنیم؟