سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

خواننده ربنای تمسخرآمیز کنسرت می‌گذارد!

  سه شنبه، 22 مرداد 1398   کد خبر 42396
ساعد نیوز: منوچهر پرخیده که با تمسخر ربنای شجریان در شبکه های مجازی به شهرت رسید، اکنون خود را برای برگزاری کنسرت در شهر ساری آماده می کند!
خواننده ربنای تمسخرآمیز کنسرت می‌گذارد!

منوچهر پرخیده که با تمسخر ربنای شجریان در شبکه های مجازی به شهرت رسید، اکنون خود را برای برگزاری کنسرت در شهر ساری آماده می کند!

تصویر
  آخرین تصاویر