خواننده ربنای تمسخرآمیز کنسرت می‌گذارد!

  سه شنبه، 22 مرداد 1398   کد خبر 42396
خواننده ربنای تمسخرآمیز کنسرت می‌گذارد!
ساعد نیوز: منوچهر پرخیده که با تمسخر ربنای شجریان در شبکه های مجازی به شهرت رسید، اکنون خود را برای برگزاری کنسرت در شهر ساری آماده می کند!

منوچهر پرخیده که با تمسخر ربنای شجریان در شبکه های مجازی به شهرت رسید، اکنون خود را برای برگزاری کنسرت در شهر ساری آماده می کند!

تصویر

دیدگاه ها