خبر درخواست اعدام روحانی، جهانی شد!

  یکشنبه، 27 مهر 1399
خبر درخواست اعدام روحانی، جهانی شد!
ساعد نیوز: نشریه بیلد آلمان به موضوع تهدید روحانی از سوی ذوالنور، نماینده قم در مجلس پرداخت و نوشت: نماینده مجلس خواستار اعدام رییس جمهور روحانی شد!

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از برترین ها، نشریه بیلد آلمان به موضوع تهدید روحانی از سوی ذوالنور، نماینده قم در مجلس پرداخت و نوشت: نماینده مجلس خواستار اعدام رییس جمهور روحانی شد!

تصویر

دیدگاه ها