ساعدنیوز
ساعدنیوز

(فیلم) خبر خوب کرونایی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح‌ دانشوری 

  چهارشنبه، 29 اردیبهشت 1400
(فیلم) خبر خوب کرونایی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح‌ دانشوری 
ساعد نیوز: رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح‌ دانشوری گفت که از زمان تزریق واکسن به کادر درمان، پرسنل به ویروس کرونا مبتلا، نشده‌اند.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/