(فیلم) خبر خوش رئیس انسیتو پاستور درباره واکسن کرونا

  پنجشنبه، 23 مرداد 1399
(فیلم) خبر خوش رئیس انسیتو پاستور درباره واکسن کرونا
ساعد نیوز: علیرضا بیگلری، رییس انستیتو پاستور ایران چهارشنبه شب در یک گفت وگوی زنده تلویزیونی کووید ۱۹ را پیچیده ترین ویروس حوزه علم پزشکی در ۱۰۰ سال اخیر دانست و گفت: واکسن کرونای ساخت ایران در مرحله کارآزمایی بالینی قرار دارد.

دیدگاه ها