خبرگزاری فارس: خبرنگار «من و تو» به مردم شلیک کرد

  دوشنبه، 23 دی 1398
خبرگزاری فارس: خبرنگار «من و تو» به مردم شلیک کرد
ساعد نیوز: خبرگزاری فارس این ویدئو را با عنوان "لحظه شلیک خبرنگار «من و تو» به مردم" منتشر کرده و نوشته است:ثانیه ۳۸ تا ۴۹ فیلم را بادقت نگاه کنید، صدای مسلح کردن اسلحه می‌آید و بلافاصله تیراندازی می‌کند و فریاد می‌زند "تیراندازی کردن، تیراندازی کردن".


دیدگاه ها