سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

(فیلم) خبرنگار هندی روی دست حسینی‌بای زد!

  شنبه، 18 خرداد 1398
 
 

 

ساعد نیوز: یک خبرنگار هندی برای پوشش خبر سیل به تقلید از حسینی بای به دل سیل زد.
  آخرین تصاویر
چگونه مقاله isi چاپ کنیم؟