(فیلم) خودکشی نافرجام جوانی در پل صدر که می خواهد رهبر را ببیند!

  چهارشنبه، 16 مرداد 1398

در ساعت 18 روز گذشته سه شنبه پانزدهم مرداد جوانی قصد داشت از روی پل صدر به پایین بپرد که با اقدام به موقع آتش نشانی ماجرا ختم به خیر شد.

این جوان پلاکاردی به همراه داشت که روی آن نوشته بود: من می خواهم رهبرم را ببینم.

ساعد نیوز: جوانی که قصد خودکشی در روی پل صدر را داشت نجات پیدا کرد.
  دیدگاه ها
  آخرین تصاویر
چگونه مقاله isi چاپ کنیم؟