ساعدنیوز
ساعدنیوز

(فیلم) خودکشی وحشتناک زن چینی از ساختمان چند طبقه

  چهارشنبه، 05 آبان 1400
(فیلم) خودکشی وحشتناک زن چینی از ساختمان چند طبقه
ساعد نیوز: یک زن چینی جوان خود را از یک ساختمان چند طبقه به پایین پرت کرد.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/