ساعدنیوز
ساعدنیوز

(فیلم) خروج دلهره آور هواپیما از باند 

  چهارشنبه، 30 مهر 1399
(فیلم) خروج دلهره آور هواپیما از باند 
ساعد نیوز:ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده که در آن هواپیمایی که بعد از فرودی ناموفق از باند خارج شد، پس از برخورد با موانع اطراف باند متوقف شد.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/