دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
اراکی
2 سال پیش

پاشو بیا اراک تا بدونی تهران هواش بهتره نفست از جای گرم بلند میشه اون دود وسیله نقلیس این سم کارخونه
ستاره
2 سال پیش

الناز خانم این همه پول رو میخوای چیکار کنی
ناشناس
2 سال پیش

پاشو بیا شیراز یه خونه بخر کیف کن با هوای شیراز کاکو\r\nیه خونه هم برای من بخر تا دعا بجانت کنم
/
/
/
/
/
/
/