(فیلم) کودکان، سپر دفاعی یک پرستار در انفجار بندر بیروت 

  پنجشنبه، 16 مرداد 1399
(فیلم) کودکان، سپر دفاعی یک پرستار در انفجار بندر بیروت 
ساعد نیوز: یک پرستار بچه پس از انفجار بندر بیروت از کودکان برای خود سپر دفاعی درست کرد.

1 دیدگاه
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
واقع‌بین
5 ماه پیش

پرستارخبرازانفجارشدیدنداره.درحال‌تماشااتش‌سوزی‌است.وبچه‌هارابغل‌کرده.زودقضاوت‌نکنیم.اگرسایرفیلمهارانگاه‌کنیدهمه‌درحال‌تماشای‌اتش‌ودربرابرانفجار‌غافلگیرشده‌اند.
/
/
/
/
/