(فیلم) کرونا به وزیر اسبق بهداشت هم رحم نکرد

  سه شنبه، 24 تیر 1399
(فیلم) کرونا به وزیر اسبق بهداشت هم رحم نکرد
ساعد نیوز : کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت دولت نهم و استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز در حین طبابت مبتلا به کرونا شد.

دیدگاه ها