(فیلم) کرونایی شدن چند کارگر باربری در فرودگاه شانگهای چین

  دوشنبه، 03 آذر 1399
(فیلم) کرونایی شدن چند کارگر باربری در فرودگاه شانگهای چین
ساعد نیوز: مثبت شدن آزمایش کرونای چند کارگر باربری در فرودگاه بین المللی شانگهای چین، باعث ایجاد هرج و مرج در این فرودگاه شد

دیدگاه ها
/
/