(فیلم) لحظات دلهره آور گیر کردن یک وسیله شهربازی

  شنبه، 21 تیر 1399
(فیلم) لحظات دلهره آور گیر کردن یک وسیله شهربازی
ساعد نیوز: افراد زیادی در یکی از وسایل شهربازی در انگلیس میان زمین و آسمان معلق ماندند.

دیدگاه ها