(فیلم) لحظه عبور نفس گیر زن جوان از یک قدمی قطار در حال حرکت

  یکشنبه، 04 مهر 1400
(فیلم) لحظه عبور نفس گیر زن جوان از یک قدمی قطار در حال حرکت
ساعد نیوز: یک زن جوان در اقدامی دلهره آور از فاصله چند سانتی متر با یک قطار در حال حرکت، عبور کرد.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/