(فیلم) لحظه اعطای حکم تنفیذ سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران‌

  سه شنبه، 12 مرداد 1400
(فیلم) لحظه اعطای حکم تنفیذ سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران‌
ساعد نیوز: مراسم تنفیذ حکم سیزدهمین دوره‌ ریاست جمهوری اسلامی ایران لحظاتی پیش در حسینیه‌ امام خمینی (ره) در حال برگزاری است.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/