(فیلم) لحظه انفجار بیروت در مراسم عروسی

  چهارشنبه، 15 مرداد 1399
(فیلم) لحظه انفجار بیروت در مراسم عروسی
ساعد نیوز: انفجار بیروت، عروسی یک خانواده لبنانی را بر هم زد.

دیدگاه ها