(فیلم) لحظه دیدنی باز شدن تابوت یک فرعون مومیایی شده

  جمعه، 18 مهر 1399
(فیلم) لحظه دیدنی باز شدن تابوت یک فرعون مومیایی شده
ساعد نیوز: از لحظه باز شدن تابوت یک فرعون مومیایی شده که مربوط به ۲۵۰۰ سال پیش است تصویر برداری شد.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/