(فیلم) لحظه دلهره آور سقوط تله کابین در ایتالیا 

  پنجشنبه، 27 خرداد 1400
(فیلم) لحظه دلهره آور سقوط تله کابین در ایتالیا 
ساعد نیوز: به تازگی ویدئویی از لحظه سقوط تله کابین «سترا موتارونه» منتشر شده است.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/