ساعدنیوز
ساعدنیوز

(فیلم) لحظه دلخراش برخورد تریلی با گله گوسفندان

  یکشنبه، 25 مهر 1400
(فیلم) لحظه دلخراش برخورد تریلی با گله گوسفندان
ساعد نیوز: برخورد تریلی با گله گوسفندان در داغستان، منجر به تلف شدن بیش از ۳۰ رأس گوسفند شد.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/