(فیلم) لحظه فرو ریختن بخشی از جاده به کارگاه ساختمانی

  چهارشنبه، 22 خرداد 1398
(فیلم) لحظه فرو ریختن بخشی از جاده به کارگاه ساختمانی
ساعد نیوز: بخش عظیمی از یک جاده که شکاف برداشته بود، به داخل محل ساخت و ساز ساختمانی سقوط کرد.
 
 

 


دیدگاه ها