ساعدنیوز
ساعدنیوز

(فیلم) لحظه مواجه شدن حیوانات با لاشه همنوعان خود

  سه شنبه، 16 آذر 1400
(فیلم) لحظه مواجه شدن حیوانات با لاشه همنوعان خود
ساعد نیوز: صحنه‌های خداحافظی حیوانات با مردگان شان، که با دوربین ثبت شده است؛ در قالب ویدئویی قابل مشاهده است.

2 دیدگاه
/
/
/
/
/
/