لحظه شکست تاریخی آمریکا در شورای امنیت در تصویب قطعنانه ضد ایرانی!

  شنبه، 25 مرداد 1399
 لحظه شکست تاریخی آمریکا در شورای امنیت در تصویب قطعنانه ضد ایرانی!
ساعد نیوز: قطعنامه آمریکایی شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه ایران رای نیاورد تا شکستی تاریخی برای دیپلماسی آمریکای ترامپ رقم بخورد.

دیدگاه ها