(فیلم)  لحظه سقوط به ریل مترو، چند ثانیه پیش از ورود قطار

  چهارشنبه، 20 فروردین 1399
(فیلم)  لحظه سقوط به ریل مترو، چند ثانیه پیش از ورود قطار
ساعد نیوز: وقتی استفاده از گوشی موبایل عادت همیشگی باشد‎ ممکن است اتفاق های بدی بیافتد. مردم غیر از رعایت فاصله گذاری اجتماعی باید یک روزی هم به فاصله گذاری با موبایل عادت کنند.

دیدگاه ها