لحظه وحشتناک انفجار بیروت در اتاق زایمان

  پنجشنبه، 16 مرداد 1399
لحظه وحشتناک انفجار بیروت در اتاق زایمان
ساعد نیوز: لحظه وحشتناک انفجار بیروت در اتاق زایمان بیمارستان را ببینید.

دیدگاه ها