ساعدنیوز
ساعدنیوز

(فیلم) لحظه وحشتناک برخورد قطار با کامیون حمل خودرو 

  یکشنبه، 25 مهر 1400
(فیلم) لحظه وحشتناک برخورد قطار با کامیون حمل خودرو 
ساعد نیوز: یک کامیون حمل خودرو در اوکلاهما با قطار آمتراک به شدت برخورد کرد.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/