(فیلم) لحظه وقوع نفس گیر زلزله در آشپزخانه یک هتل 

  شنبه، 10 آبان 1399
(فیلم) لحظه وقوع نفس گیر زلزله در آشپزخانه یک هتل 
ساعد نیوز:فیلمی از لحظه وقوع دلهره آور زلزله در آشپزخانه‌ یک هتل واقع در «ازمیر» ترکیه به نمایش گذاشته شده است.

دیدگاه ها